Contact Us

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
สำนักงาน 56 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โรงงาน 133/1 หมู่ที่ 9 ถ. พลดำริห์ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
+66 2119 0855
+668 9533 3553
+66 2119 0850
poundconcrete_2006@yahoo.co.th, poundconcrete_2006@hotmail.com
poundconcrete.thailandpocketpages.com