แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ POUND

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

1. แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ POUND

เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงขนาดหนา 5 ซม. กว้าง 35 ซม. มีลักษณะท้องเรียบโดยไม่ต้องฉาบ เหมาะสำหรับพื้นบ้าน ตึกแถว และอาคารทั่วไปทุกขนาด เนื่องจากแผ่นพื้นสำเร็จรูป POUND เป็น คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง จึงทำให้แข็งแรงมั่นคง มีขนาดพอเหมาะ น้ำหนักไม่มาก สามารถยกเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วโดยใช้แรงคนติดตั้งได้ง่ายและสะดวก

 

2. การติดตั้ง

เพียงแต่ปรับระดับหลังคานให้ได้ระดับสม่ำเสมอและเรียบ ซึ่งสามารถทำได้ในขณะหล่อคานเพื่อวางแผ่นพื้นให้แนบสนิทกับหลังคาน ในกรณีที่ช่วงคานยาวตั้งแต่ 3 ม. ขึ้นไป ควรมีค้ำยันที่กึ่งกลางแผ่นพื้นด้วย ทั้งนี้เพื่อปรับแผ่นพื้นแต่ละแผ่นให้ได้ระดับสม่ำเสมอกันก่อน เทคานคอนกรีตทับหน้า และหลังจากเทคอนกรีตทับหน้าแล้วก็จะทำให้คอนกรีตยึดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นพื้นส่วนด้านท้องแผ่นพื้นนั้น เพียงแต่ยาปูนตามแนวรอยต่อแล้วชักร่องให้เรียบร้อยก็จะทำให้ดูสวยงาม

 

3. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

คอนกรีต

- ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว (High Early Strength Portland Cement Type II) ซึ่งมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อ ลบ.ม.
- คอนกรีตจะต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กก. ต่อ ตร.ซม. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด  15 ซม. X 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน
- การตัดลวดเพื่อให้กำลังอัดแรงถ่ายเข้าเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 245 กก. ต่อ ตร.ซม.

ลวดอัดแรงกำลังสูง

- ต้องเป็นเหล็ก Stress-relieved Indented Type สำหรับ Single Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. และมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 17,500 กก. ต่อ ตร.ซม.
- ลวดอัดแรงกำลังสูง จะถูกดึงด้วยแรงอยู่ในช่วง 70 - 75% ของแรงอัดประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

 

4. การผลิต

ดำเนินการผลิตด้วยกรรมวิธีทันสมัย และควบคุมงานการผลิตโดยวิศวกร การอัดแรงด้วยลวดอัดแรงกำลังสูงจะดึงไว้ก่อนหล่อคอนกรีต ( Pre-Tension Method ) บ่มคอนกรีตด้วยน้ำ

 

5. การควบคุมคุณภาพในการผลิต

วัตถุดิบมีการตรวจสอบก่อนใช้งาน

- หิน เป็นหินย่อยที่มีเนื้อแข็งตามมาตรฐาน ASTM. C131 และ C88 ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต ขนาดและส่วนคละต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM. C33 - 68 และสะอาด 
- ทราย เป็นทรายสะอาดจากแม่น้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM. C40 และมีขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM.C33 - 68

ระหว่างการผลิต

- ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีตโดยน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งอัตโนมัติ
- ควบคุมแรงดึงลวดอัดแรงกำลังสูงทุกเส้นให้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ
- ควบคุมความสม่ำเสมอของเนื้อคอนกรีตในขณะหล่อ

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

- ตรวจสอบลักษณะทั่วไป มิติ และการโก่งงอ
- ทดสอบการบรรทุกน้ำหนักขอบแผ่นพื้น
  ดังนั้นจึงมั่นใจว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป POUND

 

6. การบริการ

บริษัท มีวิศวกรคอยให้บริการและแนะนำเกี่ยวกับการใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

1. แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ POUND

เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงขนาดหนา 5 ซม. กว้าง 35 ซม. มีลักษณะท้องเรียบโดยไม่ต้องฉาบ เหมาะสำหรับพื้นบ้าน ตึกแถว และอาคารทั่วไปทุกขนาด เนื่องจากแผ่นพื้นสำเร็จรูป POUND เป็น คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง จึงทำให้แข็งแรงมั่นคง มีขนาดพอเหมาะ น้ำหนักไม่มาก สามารถยกเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วโดยใช้แรงคนติดตั้งได้ง่ายและสะดวก

 

2. การติดตั้ง

เพียงแต่ปรับระดับหลังคานให้ได้ระดับสม่ำเสมอและเรียบ ซึ่งสามารถทำได้ในขณะหล่อคานเพื่อวางแผ่นพื้นให้แนบสนิทกับหลังคาน ในกรณีที่ช่วงคานยาวตั้งแต่ 3 ม. ขึ้นไป ควรมีค้ำยันที่กึ่งกลางแผ่นพื้นด้วย ทั้งนี้เพื่อปรับแผ่นพื้นแต่ละแผ่นให้ได้ระดับสม่ำเสมอกันก่อน เทคานคอนกรีตทับหน้า และหลังจากเทคอนกรีตทับหน้าแล้วก็จะทำให้คอนกรีตยึดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นพื้นส่วนด้านท้องแผ่นพื้นนั้น เพียงแต่ยาปูนตามแนวรอยต่อแล้วชักร่องให้เรียบร้อยก็จะทำให้ดูสวยงาม

 

3. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

คอนกรีต

- ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว (High Early Strength Portland Cement Type II) ซึ่งมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อ ลบ.ม.
- คอนกรีตจะต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กก. ต่อ ตร.ซม. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด  15 ซม. X 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน
- การตัดลวดเพื่อให้กำลังอัดแรงถ่ายเข้าเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 245 กก. ต่อ ตร.ซม.

ลวดอัดแรงกำลังสูง

- ต้องเป็นเหล็ก Stress-relieved Indented Type สำหรับ Single Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. และมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 17,500 กก. ต่อ ตร.ซม.
- ลวดอัดแรงกำลังสูง จะถูกดึงด้วยแรงอยู่ในช่วง 70 - 75% ของแรงอัดประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

 

4. การผลิต

ดำเนินการผลิตด้วยกรรมวิธีทันสมัย และควบคุมงานการผลิตโดยวิศวกร การอัดแรงด้วยลวดอัดแรงกำลังสูงจะดึงไว้ก่อนหล่อคอนกรีต ( Pre-Tension Method ) บ่มคอนกรีตด้วยน้ำ

 

5. การควบคุมคุณภาพในการผลิต

วัตถุดิบมีการตรวจสอบก่อนใช้งาน

- หิน เป็นหินย่อยที่มีเนื้อแข็งตามมาตรฐาน ASTM. C131 และ C88 ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต ขนาดและส่วนคละต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM. C33 - 68 และสะอาด 
- ทราย เป็นทรายสะอาดจากแม่น้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM. C40 และมีขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM.C33 - 68

ระหว่างการผลิต

- ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีตโดยน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งอัตโนมัติ
- ควบคุมแรงดึงลวดอัดแรงกำลังสูงทุกเส้นให้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ
- ควบคุมความสม่ำเสมอของเนื้อคอนกรีตในขณะหล่อ

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

- ตรวจสอบลักษณะทั่วไป มิติ และการโก่งงอ
- ทดสอบการบรรทุกน้ำหนักขอบแผ่นพื้น
  ดังนั้นจึงมั่นใจว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป POUND

 

6. การบริการ

บริษัท มีวิศวกรคอยให้บริการและแนะนำเกี่ยวกับการใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปโดยเฉพาะ

information