แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ Plank Slab

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

ตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
(SAFE SUPERIMPOSED SERVICE LOAD TABLE) 

 

การเสริมเหล็ก Temperature

- พื้นรับน้ำหนักจรไม่เกิน 300 กก. / ตร.ม. : เสริมเหล็ก  6 มม. @ 0.25 ม.#
หรือ Wire Mesh  4 มม. @ 0.25 ม.#
- พื้นรับน้ำหนักจรเกิน 300 กก. / ตร.ม. : เสริมเหล็ก  6 มม. @ 0.20 ม.#
หรือ Wire Mesh  4 มม. @ 0.20 ม.#

กำลังอัดของคอนกรีตทับหน้า ( Compresive Strength Concrete Topping ) ไม่น้อยกว่า 180 กก. / ตร.ซม.

รายละเอียดสินค้า

 

ตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
(SAFE SUPERIMPOSED SERVICE LOAD TABLE) 

 

การเสริมเหล็ก Temperature

- พื้นรับน้ำหนักจรไม่เกิน 300 กก. / ตร.ม. : เสริมเหล็ก  6 มม. @ 0.25 ม.#
หรือ Wire Mesh  4 มม. @ 0.25 ม.#
- พื้นรับน้ำหนักจรเกิน 300 กก. / ตร.ม. : เสริมเหล็ก  6 มม. @ 0.20 ม.#
หรือ Wire Mesh  4 มม. @ 0.20 ม.#

กำลังอัดของคอนกรีตทับหน้า ( Compresive Strength Concrete Topping ) ไม่น้อยกว่า 180 กก. / ตร.ซม.

information