แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ Plank Slab

แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ Plank Slab

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :

ชื่อ : แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ Plank Slab
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ Plank Slab

รายละเอียดสินค้า

ตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
(SAFE SUPERIMPOSED SERVICE LOAD TABLE) 

การเสริมเหล็ก Temperature

- พื้นรับน้ำหนักจรไม่เกิน 300 กก. / ตร.ม. : เสริมเหล็ก  6 มม. @ 0.25 ม.#
หรือ Wire Mesh  4 มม. @ 0.25 ม.#
- พื้นรับน้ำหนักจรเกิน 300 กก. / ตร.ม. : เสริมเหล็ก  6 มม. @ 0.20 ม.#
หรือ Wire Mesh  4 มม. @ 0.20 ม.#

กำลังอัดของคอนกรีตทับหน้า ( Compresive Strength Concrete Topping ) ไม่น้อยกว่า 180 กก. / ตร.ซม.

information

ตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
(SAFE SUPERIMPOSED SERVICE LOAD TABLE) 

การเสริมเหล็ก Temperature
- พื้นรับน้ำหนักจรไม่เกิน 300 กก./ตร.ม. : เสริมเหล็ก 6 มม. @ 0.25 ม.# หรือ Wire Mesh 4 มม. @ 0.25 ม.#
- พื้นรับน้ำหนักจรเกิน 300 กก./ตร.ม. : เสริมเหล็ก 6 มม. @ 0.20 ม.# หรือ Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#
กำลังอัดของคอนกรีตทับหน้า (Compresive Strength Concrete Topping) ไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม.

แบรนด์

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร